Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE

K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže):

 1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let
 2. Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
  - drezurní zkouška - všestrannost č. 1 nebo 2
  - překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu
 3. Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z:
  - anatomie a fyziologie koně
  - napájení, krmení, ošetřování a kování koně
  - úrazy a nemoci koní
  - základní zdravotní ošetření koně
  - ústroj jezdců při výcviku, ústroj koní
  - bezpečnost jezdce a základní první pomoc
  - disciplíny jezdeckého sportu (základní znalost pravidel)
  Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.
 4. Při neúspěchu ve zkoušce dle odstavce 2 může uchazeč opakovat po 6 měsících, při neúspěchu dle odstavce 3 po 1 měsíci.
 5. Poplatek za přihlášku ke zkoušce je 500,- Kč a je příjmem ČJF, která hradí náklady spojené se zkouškami. Vše proběhne prostřednictvím oblastních výborů pověřených k pořádání ZZV. Hlavního zkoušejícího jmenuje VV ČJF.

 

Pomůcky potřebné při zkouškách

 1. - Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým bude provádět zkoušku. (může být jiný pro drezuru a jiný pro parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max. tři jezdci)
  - Kandidát si přinese psací potřeby
  - Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel jezdeckého sportu článek 258 a článek 260.
 2. Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)
 3. Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
 4. Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
 5. Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

 

Opravné zkoušky:

- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců
- Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc

 

Přerušení zkoušek

- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit)
- Pořadatel zkoušek ze zápisného ke zkouškám uhradí zkušební komisaře (500,- Kč/1den pro každého) včetně cestovného a stravného a provede vyúčtování ČJF. Ostatní náklady na zkoušející nese vysílající složka.

 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY
ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE

 

 • V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, pracovní chody, kruhy a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
 • Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl, rytmus a tempo. (Pro hodnocení se nepoužívají skoková pravidla jezdeckého sportu).

 • V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min. 28 správných odpovědí = splnil.
 • Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
 • Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách " pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří ji splnili vydána "Licence jezdce".

ČASOVÝ PROGRAM
ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE

8,00 hod
- kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1 - (max. 20 na 1 den)
- hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9,00 hod
- drezurní zkouška všestrannosti 1 nebo 2
- pořadí startujících 1 - 20
- každý účastník si zajistí čtenáře úlohy
14,00 hod
- skoková zkouška na předepsaném parkuru
- pořadí startujících 20 - 1

U těchto praktických zkoušek neplatí v hodnocení pravidla jezdeckého sportu. Komise po předvedení každé zkoušky (drezura i skákání zvlášť) vyhodnotí jezdce výrokem buď splnil nebo nesplnil.

16,00 hod
- testy
- každý uchazeč vypracuje odpovědi na otázky testu v čase 45 minut
17,30 hod
- hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář