Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace? FEI
2.Kdo organizuje jezdecký sport v České republice? ČJF
3.Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu? pravidla ČJF
4.Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
první den drezúrní zkouška, druhý terénní a kondiční zkouška (cross country), třetí parkúr
5.Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku? 20x40 a 20x60, základní úlohy (20x40), vyšší soutěže (20x60)
6.Jaké znáte základní chody koně? Krok, klus, cval
7.Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Způsob donucení koně, aby skákal výš a pozorněji, jezdec nechá záměrně koně uhodit o kladinu překážky položením falešných bariér. Barovat koně je zakázáno.
8.Ve kterém roce stáří se mohou koně účastnit poprvé skokových soutěží? 4 roky
9.Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech? minimálně 1 kolmá a 1 šířková překážka - oxer
10.Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory? do 18 let
11.Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
Z -do 100 cm, ZL -do 110 cm, L -do 120 cm, S-do 130 cm, ST- do 140 cm, T-do 150 cm.
12.Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
4 b - shozená kladina či šlápnutí do vodního příkopu
3 b - odepření poslušnosti (první)
6 b - odepření poslušnosti (druhé)
3 b - uzavřený kruh po odmítnutí skoku
1/4 b - za každou započatou sekundu při překročení časového limitu
vyloučení - třetí neposlušnost, pád koně nebo jezdce, překročení přípustného času
13.Co je to martingal a k čemu slouží?
Martingal je doplňkové vybavení - pomocná otěž. Zamezuje koni, aby zvedal hlavu a krk příliš vysoko, napravuje jezdcovu nedokonalou ruku.
14.Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku.
Jezdecká čapka, vysoké jezdecké boty, chránič těla, košile nebo svetr s dlouhým rukám, pohodlné dlouhé kalhoty
15.Jaké druhy nánosníků znáš?
hannoverský, anglický, kombinovaný, mexický
16.Popiš uzdečku a uzdu.
Uzdečka - stíhlové udidlo, lícnice, nánosník, podbradník, podhrdelník, nátylník, čelenka, otěže
Uzda - uzda na dvě udidla, jedno stíhlové a jedno pákové s podbradním řemínkem, dva páry lícnic, dvoje otěže, čelenka, podbradník, nánosník, nátylník, stíhlové otěže, pákové otěže
17.Popiš sedlo a jeho doplňky.
přední rozsocha, zadní rozsocha, sedlové polštáře, podbřišník, třmeny, třmenové řemeny, bočnice, sedlová komora, sedlová podložka, krycí křídla, sedlové zápinky
18.Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
bandáže, kamaše - chrániče šlach, struhavky - kamaše proti strouhání, zvony - chrániče spěnky a patek, nákolenní kamaše
19.Popiš vodění a předvádění koně.
vodění - při vedení jdeme na úrovni plece, silnější rukou držíme vodítko pod ohlávkou ( asi 30-45 cm) a druhou přidržujeme volný konec
předvádění - možné použít pro hodnocení exteriéru, nebo při předvedení veterináři. Během předvádění nesmíme koně rušit v hubě a musíme mu nechat potřebnou volnost krku a hlavy. Konec vodítka držíme levou rukou před hlavou koně. Při zastavené musí kůň stát pravidelně a vodič se postaví před koně.

20.Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.
koňská chřipka, černá moč, podlomy
hniloba střelky - střelkové rýhy důkladně vyčistíme, kopyto vydrhneme kartáčem a veškerou volnou a odpadávající rohovinu na střelce seřízneme, střední střelkovou rýhou protahujeme smotek koudele směrem směrem zepředu dozadu tak dlouho, až zůstane čistý, potom střelku posypeme nebo potřeme prostředky, které mají schopnost vázat vlhkost (modrá nebo zelená skalice, prášku nebo odvaru z dubové kůry, dřevěného uhlí, páleného vápna, dřevitého dehtu, lihu smíšeného s dehtem, kamence či formalínu podle doporučení veterináře. Lék pomocí smotku koudele vtlačíme do rýhy a proceduru opakujeme každý den.
plísňové onemocnění kůže
hříběcí - infekce lymfatických uzlin
alergie, vnitřní paraziti
kolika, schvácení kopyt, zánět šlach
21.Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
vysoké jezdecké boty, jezdecké kalhoty, rukavice, jezdecká čapka
22.Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu? krok 80 - 90 cm klus 120 - 130 cm
23.Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně? vede koně ohnutého ve stopě
24.Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
jezdec jede při pravém kraji silnice, musí dodržovat dopravní značky, při nedostatečné viditelnosti musí mít připevněnou baterku a odrazku
25.Vysvětli pojem chod a ruch koně.
Chody rozeznáváme - krok, klus, cval
Ruch - je to rychlost střídání končetin v určitém chodu.
26.Co je to akce?
Pohyb končetin závisející na stavbě kostry, ovlivňuje chod koně. Akce může být volná, vázaná, vysoká, nízká apod.
Akce je výška a způsob zvedání končetin koně. Je závislá na stavbě těla, temperamentu a jeho chuti jít dopředu.
27.Jaké znáš pomocné otěže?
martingal, pevný martingal, vyvazovací otěže, průvlečné otěže - honební, německé, Colbert, průvlečná otěž francouzská
28.Popiš správný sed jezdce.
jezdec sedí vzpřímeně, ramena spustí lehce dozadu a dolů. Paže podél těla. Palce směřují nahoru, ruka je klidná a jemná. Kolena jsou přimáčknutá k sedlu, holeně jsou přiloženy na zadním okraji podbřišníku a splývají volně dolů. Chodidla jsou našlápnuta ve třmenu na nejširším místě chodidla. Paty jsou prošlápnuté a špičky směřují dopředu.
29.Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
váha-sed, holeně, otěže a hlas
30.Na které straně skoků se umísťuje červený a bílý praporek? červený vpravo, bílý vlevo
31.Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech? jezdecká licence
32.Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
bílá košile, bílá vázanka, bílé jezdecké kalhoty, jezdecké sako, vysoké jezdecké boty, jezdecká čapka
33.Jakou ústroj musí mít jezdec v drezurních soutěžích?
košile s límečkem, bílá vázanka, cylindr, černý frak, bílé jezdecké kalhoty, ostruhy, vysoké jezdecké boty, bílé rukavice
34.Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
oslovit, přistupovat zleva, k ležícímu koni přistupovat od zad
35.Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině? cvičitel, trenér
36.V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?
jezdec musí v daném roce dovršit 12 let
37.Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce? tetanus
38.Jaké znáš základní barvy koně?
bělouš, ryzák, plavák-úhoří pruh, hnědák, strakouš, grošák, vraník, žluťák (izabela), albín
39.Co jsou vrozené znaky u koní?
vrozené znaky - odlišnost barvy a srsti základného zbarvení na některých částech těla, např. na hlavě-lysinky, na končetinách
40.Co jsou získané znaky u koní?
znaky získané - nejsou to znaky vrozené, ale jsou získané během života. mohou vznikat náhodně, nebo pro upřesnění identity. Náhodné znaky - bílé skvrny srsti vzniklé např. po zranění, výmyslné znaky - výžehy
41.Popiš koně.
hlava, žuchvy, krk, plece a prsa, ramena, kohoutek, přední končetiny, hřbet, hrudník, břicho, bedra, kříž, kořen ohonu, stehna, slabiny, pánev, zadní končetiny - kloub, koleno, bérce,zadní kost, hlezna
42.Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku. čištění, kopyta ....
43.Základní krmivo pro koně. oves, granule, otruby, krmná mrkev a řepa, seno, luční tráva
44.Napájení koní.
ustájený kůň potřebuje průměrně 37 l denně, musí mít neustálý přístup k čerstvé a čisté vodě. optimální teplota je 10 C. Studená voda může vyvolat koliku.
45.Úrazy koní a jejich ošetření. Zášlap - nutno pečlivě vyčistit, ovázat kvůli vzniku infekce.
Tržná rána -
46.Zlozvyky koní.
okusování předmětů, tkalcování (hodinaření), kopání a hrabání, kousání, vzpínání, klkání
47.Nemoci koní a jejich léčení.
zánět šlach - chlazení a pak zahřátí
48.Podkování koní, druhy podkov a ošetřování kopyt.
Druhy podkov: pantoflice s výřezem
podkova měsíčkovitá
půlměsíček
podkova stíhavka
polozámková se vzpruhou
podkova s hmatcem
podkova krycí
podložka pod podkovu
ošetření - před ježděním i po něm vyčistit kopyto háčkem, zhruba 1 x za týden kopyto omyjeme a odstraníme nečistoty a namažeme tukem
49.Penalizace v terénní zkoušce všestrannosti.
V DREZÚŘE budou zprůměrovány celkové součty známek od jednotlivých rozhodčích a tento průměr bude odečten od nejvyššího možného počtu bodů, 250. Pokud tedy dvojice dosáhne např. ve všech cvicích průměrnou známku 5, bude její drezúrní skóre 125, pokud bude průměrná známka 6, pak bude celkové hodnocení 100, atd. Odpadají tedy koeficienty násobící faktor a také desetinné čárky, protože se bude výsledné hodnocení zaokrouhlovat na nejbližší celé číslo.
PARKUR - jedno shození 5 b, první pád 30b -> druhý pád vylučuje
odmítnutí poslušnosti 10b. -> 20b. -> vylučuje, překročení čas.limitu : 1 sec.=1 tr.b.
CROSS COUNTRY TEST: Penalizace za překročený čas bude ve všech čtyřech fázích (A,B,C,D) 1 trestný bod za 1 sekundu. Zdvojnásobují se penality za skokové chyby, tedy za první odmítnutí bude 40 tr.b., za druhé na stejné překážce 80 tr.b. a za pád 120 tr.b. Oproti dřívější praxi se tedy bude jedno odmítnutí rovnat 40 sekundám, zatímco podle starého hodnocení to bylo sekund 50. To by mohlo poněkud ovlivnit taktiku jezdců na překážkách s alternativními způsoby překonávání.
50.Vyjmenuj základní typy překážek na parkuru.
kolmá překážka, zeď, šířková překážka - oxer, vodní příkop, vějíř, bullfinch, dvojbradlí, trojbradlí
51.Jaké znáš zvláštní soutěže v parkurovém skákání?
stupňovaná obtížnost, soutěž do první chyby, štafetové skákání, volba překážek, volba dráhy, styl jezdce, karetní skákání, skok mohutnosti
52.Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat?
jezdec, trenér, komise rozhodčích
53.Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinacích na jeden a dva cvalové skoky?
na 1 cvalový skok asi 7,35 m na 2 cvalový skoky asi 11 m
54.Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při vedení koně na kruhu a v obloucích?
vypadává záď, kůň musí být přistavený k ruce
55.Co je to mimochod? na zem dopadá levá zadní a levá pření za sebou a pravá zadní a pravá přední za sebou
56.Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu.
krok (4 doby) - 1.LZ 2.LP 3.PZ 4.PP
klus (2 doby) - 1.LZ+PP 2.PZ+LP
cval (3 doby) - 1.LZ 2.LP+PZ 3.PP
57.Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce - všeobecně?
58.Úloha komisaře na opracovišti při jezdeckých závodech?
dohlíží na dodržování pravidel (zkušební skoky můžou být max 10 cm vyšší)
59.Jak provedeme přechod do zastavení?
přitisknout sedací kost na sedlo a vzpřímit se, holeň pobídnout proti držícím rukám, lehce přitáhnout otěže a pak vydržet. Jakmile kůň zastaví, ihned povolit otěže
60.Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou?
rozhodčí
61.Jaká je tělesná teplota dospělého koně? 37,8 - 38,0 C, hříbata zvýšená 38,5 C
62.Jaký je počet zubů u dospělého koně?
hřebci mají 40 zubů, klisny 36 zubů
63.Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den? 20 - 40 l
64.Co je to velký kruh a jaký má průměr? 20 m
65.Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?